Kurani Kerim Meali
 DUHA SURESİ
(Kuşluk anlamına gelen bu kelime, ilk âyette geçtiği için sûreye bu isim verilmiştir. İnb-i Abbas'a görevahiy, on beş gün gecikmişti. Müşrikler, rabbi, Muhammed'i terk etti, darıldı ona dediler. Hatta Harb'in kızı ve Ebu-Leheb'in karısı Ümmü Cemil, bir gün, ya Muhammed, Şeytanını gömüyorum, herhalde seni terk etti demişti. Bu sûre, bu olay üzerine vahyedildi. Vahyin on iki, kırk, yahut birkaç gün geciktiği ve bu gecikmenin 18. sûrede bahsi geçen, Ashab-ı Kehf ve Zül-karneyn'e aid olaylarla ruhun mahiyeti sorulunca, Tanrı dilerse demeyip yarın haber veririm demesiydi diye sebebini söyleyenler de olmuştur.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla
1- Andolsun kuşluğa.
2- Ve geceye, karanlığı basınca.
3- Rabbin, seni ne terketti, ne de darıldı sana.
4- Ve elbette âhiret, önceki dünyâdan da hayırlıdır sana.
5- Ve elbette yakında Rabbin, öyle şeyler verecek ki sana, sonucu râzı olacaksın. 390[1]
[1] Maksat şefaattir. Hz. Ali'nin oğlu Muhammed-ibn-il-Hanefiyye'nin, ey Iraklılar, Allah kitabında en ziyaderahmeti şamil olan, en fazla ümit veren ayet, "Ey nefislerine uyup hadden aşırı hareket eden kullarım, Allah rahmetinden ümit kesmeyin; şüphe yok ki Allah, bütün suçları örter, şüphe yok ki o, suçları örter, rahimdir" ayetidir sanıyorsunuz (39, 53), halbuki biz Ehl-i Beyt deriz ki, Allah'ın kitabında, insana en fazla ümit veren ayet, "Ve elbette yakında rabbin, öyle şeyler verecek ki sana, nihayet razı olacaksın ona" ayetidir; andolsun Allah'a ki Muhammed Peygamberin razılığı, Tanrıyı bir tanıyanlara şefaattir. O derece bağışlayacak Tanrı ki sonucu, Muhammed Peygamber razı oldum, razı oldum diyecektir dediği rivayet edilmiştir. İmam Ca'fer-üs-Sadık (a.s), ceddimin rızası, Tanrıyı bir tanıyan hiçbir kimsenin cehennemde kalmamasıdır buyurmuştur (Mecma, 2, 606).

6- Seni bir yetîm olarak bulup da yer-yurt vermedi mi sana? 391[2]
[2] Hz. Muhammed (s.a.a)'in babası Abdullah, kendileri dört yaşındayken vefat etmişti.

7- Ve seni, yol yitirmiş bulup da yol göstermedi mi sana? 392[3]
[3] Hz. Muhammed (s.a.a)'in, çocukken Mekke vâdilerinde yol yitirdiği ve Ebu-Cehl tarafından bulunup dedesi Abdülmuttalib'e götürüldüğü rivayet edilmiştir.

8- Ve seni yoksul bulup da zenginlik vermedi mi sana?
9- Artık sen de yetîmi horlama.
10- Ve bir şey dileyeni boş çevirme, azarlama.
11- Ve Rabbinin nîmetini an, söyle.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali..
Ekstralar
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 
karahocayı 45120 ziyaretçiziyaret etti
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
karahoca.tr.gg Yandex.Metrica

Site Tasarım : By_Sülocan